• 10 godina Nederlandistike u Zagrebu – u Vintage Gardenu 12/07/2019

    Povodom desetogodišnjeg jubileja Katedre za nederlandistiku te Comenius nederlandističke Ljetne škole, pozivamo vas da u da u petak 12. srpnja 2019. već od podneva skrenete u Ljetni vrt Savske 160 gdje će vas dočekati vesela ekipa Nederlandista/Holandista.