• ‘Skup’, premijera u Komediji – dobro se dere, er jes od šta 30/03/2015

    Tako u ‘Skupu’ veli mudri Dživo, govoreći o gospodarskom prosperitetu Dubrovnika toga doba, a što će reći: ‘Dobro se dere, kad ima od čega’. Poput svile, finog materijala na koji misli, kvalitetan je i dramski rad Marina Držića. I 450 godina poslije, ima se ‘od šta drat’.