• Terry Eagleton ‘Kultura’ – definiranje ‘društvenog nesvjesnog’ 22/09/2017

    Nakon naslova ‘Razum, vjera i revolucija’, ‘Zašto je Marx bio u pravu’, ‘O zlu’ i ‘Kultura i smrt Boga’, Naklada Ljevak je u biblioteci Bookmarker urednika Kristijana Vujičića objavila i novu knjigu slavog teoretičara kulture Terryja Eagletona, jednostavno nazvanu ‘Kultura’.