• ‘Trokut tuge’ – Allzumenschliches, #nofilter 18/11/2022

    Ovaj film je i satira i groteska, a njegov je redatelj često jednako ciničan poput njegovih likova, kao i da sam govori da mu ništa ljudsko nije strano, čak i kad je to ljudsko ‘odviše ljudsko’.