• Eric Clapton ‘Old Sock’ – pouzdana stara čarapa 23/06/2013

    Biti originalni autor ili izvoditi tuđe pjesme? Kad je riječ o Ericu Claptonu, on je izuzetak. Kod njega to nikad nije bilo važno – stara škola za koju je bitno samo jedno, a to je da finalni proizvod zvuči najbolje moguće.