Ženski potpis na novoj glazbi (2. dio) – vrijeme punka i novog vala

Punk i novi val u početku nisu imali baš puno žena na istaknutim položajima, ali ipak ih je bilo dovoljno da se svim zainteresiranim curama prenese poruka kako se mogu ravnopravno uključiti u igru.