Kandžija i Bvana u Vintage Industrialu – vojska ljubavi u pohodu na Lisinski

Kandćija kojeg smo vidjeli sinoć bio je jedan zamišljeniji, skromniji i u svakom pogledu zreliji Kandžija od onoga koji nas je na istoj pozornici dočekao prije godinu dana.