• Zoran Predin ‘Na koncu naše mavrice’ – slovenska verzija ‘Kose boje srebra’ 12/05/2014

    Tri mjeseca nakon objavljivanja CD-a ‘Kosa boje srebra’ na kojem je pjevao na hrvatskom(-srpsko-bosanskom) Zoran Predin ponudio je i njegovu inačicu s tekstovima na materinskom mu slovenskom.

  • Zoran Predin ‘Kosa boje srebra’ – pitak, ali ne i plitak 23/12/2013

    U priči ‘Priča o Lačnom Franzu’ iz njegove odlične knjige putopisno-autobiografskih crtica „Druga žena u haremu“ (Aquarius Records, 2013.), Zoran Predin zapisuje: ‘Pjevali smo na slovenskom. Nismo se pitali tko će razumjeti, a tko ne. Znali smo da moramo pjevati na materinjem jeziku da možemo stajati iza onoga što radimo.’ Odnosi se to na početke njegove karijere, kada je 1979. s Lačnim Franzom iz rodnog Maribora započeo osvajanje domaćeg, jugoslavenskog glazbenog tržišta iliti prostora.