• Medijski reketi i moderne tehnologije – stare strasti, nove metode 03/09/2020

    Ako je influencerica smatrala da je u komunikaciji vodstvo restorana postupalo protivno važećim zakonima RH, za to postoji institucija kojoj treba prijaviti problem. Objavljivanje korespondencije bez pristanka druge strane je znak nepristojnosti, a ako je u cilju sramoćenja ili nanošenja štete – onda u ‘mom selu’ kažu da je to medijski reket.