• ‘Pripravnici’ – sladunjava reklama za Google 21/06/2013

    Ironično je da se glavna tema ovoga filma, napuštanje starih koncepata i preuzimanje tekovina modernog doba, može primjeniti i na sam film kao cjelinu. ‘Pripravnici’ bi možda funkcionirali davnih 90-ih, ali danas su jednostavno… zastarjeli.