Ženski potpis na novoj glazbi (1. dio)

‘Muzika će možda biti njegova profesija, dok za tebe može i mora biti samo ukras’…